Traballo Fin de Mestrado

 • Créditos ECTS: 30
 • Carácter: Obrigatorio
 • Unidade temporal: 2ºcurso (2º cuatrimestre)
 • Guía Docente

Master's Thesis

Información do curso 2019-20

 • Calendario TFM
 • Asignación de traballos de fin de mestrado
 • Tribunais

Información do curso 2018-19

Información do curso 2017-18

Curso 2016-17

Normativa

Impresos TFM

 • PDI

  • Proposta de TFM polo PDI (DOC|PDF)
  • Proposta de TFM polo estudante (DOC|PDF)
 • Alumnado

  • Solicitude única de TFM (DOC|PDF)
  • Solicitude múltiple priorizada de TFM (DOC|PDF)
  • Solicitude de TFM en empresa (DOC)