Prácticas externas

  • Créditos ECTS: 15 (3 bloques de 5 ECTS)
  • Carácter: Optativo
  • Unidade temporal: 2º curso (1er cuatrimestre)
  • Normativa
  • Oferta actual de prácticas externas: