Sistema de xestión de quendas de laboratorio :


G301101 Cálculo I 1 2 3 5 6 7 8 9
G301102 Álxebra 1 2 3 5 6 7 8 9
G301103 Fundamentos de Mecánica e Termodinámica 1 2 3 4 5 6 7 8
G301104 Fundamentos de Empresa 1 2 4 5 6 7 8
G301105 Programación I 1 2 4 5 6 7 8 9
G306101 Calculus I (ENG) 1
G306102 Linear algebra (ENG) 1
G306103 Physics: Mechanics & Thermodynamics (ENG) 1
G306104 Business administration (ENG) 1
G306105 Programming I (ENG) 1
G301201 Fundamentos Electrónica 1 2 3 4 5 6 7
G301202 Campos e Ondas 1 2 3 5 6
G301203 Electrónica Dixital 1 2 3 4 5 6
G301204 Comunicación de datos 1 2 3 4 5 6
G301205 Procesado Dixital do Sinal 1 2 3 4 5 6 7
G306201 Fundamentals of electronics (ENG) 1
G306202 Field & waves (ENG) 1
G306203 Digital electronics (ENG) 1
G306204 Data communications (ENG) 1
G306205 Digital signal processing (ENG) 1
G301301 Servicios de Internet 1 2 3 4 5 6 7
G301302 Circuitos Electronicos Programables 1 2 3 4 5 6
G301303 Sistemas Operativos 1 2 3
G301304 Arquitectura e Tecnoloxía de Redes 1 2
G301305 Seguridade 1 2
G301311 Electrónica analóxica 1
G301312 Sistemas Electrónicos de Procesado do Sinal 1
G301313 Enxeñaría de Equipos Electrónicos 1
G301319 Circuitos de Radiofrecuencia 1 2
G301320 Sistema de Comunicaciones por Radio 1
G301321 Tratamento de Sinais Multimedia 1
G301327 Fundamentos de Enxeñaría Acústica 1
G301328 Procesado de Son 1
G301329 Video e Televisión 1
G306301 Internet Services (ENG) 1
G306302 Programmable Electronic Circuits (ENG) 1
G301401 Servicios Multimedia 1
G301402 Redes inalámbrica y móviles 1
G301403 Programación con sistemas intelixentes 1 2
G301404 Deseño de sistemas integrados 1
G301405 Nuevos Servicios Telemáticos 1
G301406 Diseño de Aplicaciones con Microcontroladores 1
G301407 Dispositivos Optoelectrónicos 1
G301408 Design and synthesis of digital systems 1
G301409 Sensores Electrónicos Avanzados 1
G301410 Comunicaciones Industriales 1
G301411 Remote Sensing 1
G301412 Navigation systems and satellite communications 1
G301413 Procesado digital en tiempo real 1
G301414 Digital Communications 1
G301415 Fundamentals of Bioengineering 1
G301416 Image and Video Analysis 1
G301417 Videojuegos y realidad virtual 1
G301418 Advanced Acoustics 1
G301419 Techniques for noise measurements and legislation 1
G301420 Producción audiovisual CGI 1