Resultados

Indicadores Académicos

 
Taxa de rendemento
Taxa de éxito
Taxa de avaliación
2014/2015
95%
98%
97%
2015/2016
91%
97%
94%
2016/2017
85%
97%
88%
2017/2018
82%
96%
85%
2018/2019
71%
95%
74%
 
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de abandono
2014/2015
--
--
--
2015/2016
94%
--
--
2016/2017
88%
82%
6%
2017/2018
97%
63%
0%
2018/2019
95%
74%
4%

 

  • Taxa de rendemento: Relación porcentual entre o número total de créditos que foron superados polo alumnado en relación co número total de créditos matriculados.
  • Taxa de éxito: Relación porcentual entre o número total de créditos que foron superados polo alumnado en relación co número total de créditos presentados.
  • Taxa de avaliación: Relación porcentual entre o número total de créditos presentados en relación ao número total de créditos matriculados.
  • Taxa de eficiencia: Relación porcentual entre o número de créditos no que debe matricularse una cohorte en relación ao número de créditos efectivamente matriculados (tasa de rendemento dos/as egresados/as).
  • Taxa de graduación: Relación porcentual entre o número de estudiantes dunha cohorte egresados no curso n ou n+1, en relación co número de estudantes de novo ingreso no curso X (sendo n a duración dos estudos)
  • Taxa de abandono: Relación porcentual entre o número de estudantes de novo ingreso no curso X que non se graduaron e non se matriculan nin no curso X+n nin no curso X+n+1, en relación co número de estudantes de novo ingreso no curso X (sendo n a duración dos estudos).