Orientación e apoio ao alumnado

Plan de acción titorial

Grupos de coordinación (Únete a través de FAITIC)

 • 1º de grao: Preinscripcións / V05G300V01_COOR1
 • 2º de grao: Preinscripcións / V05G300V01_COOR2
 • 3º de grao: 
  • Para a mención en Sistemas Electrónicos: Preinscripcións / V05G300V01_COOR3_SE
  • Para a mención en Sistemas de Telecomunicación: Preinscripcións / V05G0300V01_COOR3_ST
  • Para a mención en Sonido e Imaxe: Preinscripcións / V05G0300V01_COOR3_SI
  • Para a mención Telemática: Preinscripcións / V05G0300V01_COOR3_T
 • 4º de grao: Preinscripcións / V05G0300V01_COOR4

Outros enlaces de interese