Resultados

Indicadores Académicos

 
Taxa de rendemento
Taxa de éxito
Taxa de avaliación
2010/2011
38%
48%
79%
2011/2012
46%
59%
78%
2012/2013
52%
61%
85%
2013/2014
56%
67%
83%
2014/2015
59%
69%
86%
2015/2016
57%
68%
84%
2016/2017
56%
69%
81%
2017/2018
55%
69%
80%
2018/2019
54%
68%
80%
 
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de abandono
2012/2013
--
--
--
2013/2014
96%
--
--
2014/2015
90%
18%
32%
2015/2016
82%
20%
45%
2016/2017
82%
27%
28%(cursa)
2017/2018
80%
32%
35%(cursa)
2018/2019
78%
32%
28%(cursa)

 

  • Taxa de rendemento: Relación porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado en relación co número total de créditos matriculados.
  • Taxa de éxito: Relación porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado en relación co número total de créditos presentados.
  • Taxa de avaliación: Relación porcentual entre o número total de créditos presentados en relación co número total de créditos matriculados.
  • Taxa de eficiencia: Relación porcentual entre o número de créditos en que debe matricularse una cohorte en relación co número de créditos efectivamente matriculados (tasa de rendemento dos/as egresados/as).
  • Taxa de graduación: Relación porcentual entre o número de estudiantes dunha cohorte egresados no curso n ou n+1, en relación co número de estudantes de novo ingreso no curso X (sendo n a duración dos estudos).
  • Taxa de abandono: Relación porcentual entre o número de estudantes de novo ingreso no curso X que non se graduaron e non se matriculan nin no curso X+n nin no curso X+n+1, en relación co número de estudantes de novo ingreso no curso X (sendo n a duración dos estudos).