Calendario de implantación

Ensinanzas que se extiguen

Pola implantación do presente título de Graduado/a en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación pola Universidade de Vigo extínguense os ensinos correspondentes aos seguintes Plans de Estudo:

  • Enxeñeiro de Telecomunicación (IT), aprobado por Resolución Reitoral de 08/06/1994 (BOE 23/11/1994)
  • Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación especialidade en Sistemas de Telecomunicación (ITT-ST), aprobado por Resolución Reitoral de 13/02/2004 (BOE 09/03/2004)
  • Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación especialidade en Son e Imaxe (ITT-SE), aprobado por Resolución Reitoral de 13/02/2004 (BOE 09/03/2004)

Cronograma de implantación

CursoCursos implantados de GraoCursos extinguidos nos plans antigosCursos que se manteñen nos plans antigos
ITITT-STITT-SIITITT-STITT-SI
2010-2011 1 1 1 1 2,3,4,5 2,3 2,3
2011-2012 2 2 2 2 3,4,5 3 3
2012-2013 3 3 3 3 4,5
2013-2014 4 4 5
2014-2015 5